دهکده عشق ، دهکده آرامش

عشق جوهر آدمیت است , کسی که عاشق نباشد . . .

عاشقانه ، به سبک رپ . . .
نویسنده : آریا فرمانروای تنهایی - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۳۱
 

رفتی از این آغوش چه راحت ، باز منم تنها و خاموش چراغم
                               چـه بی اعـتنا رفتی هِـــه ، نفهمیدم حس مـن واسـت یه تفریحه


تـــو کــــه مــی دونـســتــی وجــود تــو تــــرک درد هــاســـت
                                تـــــو مـــــــی دونــــســـتــی نـبــــود تـــو مـــرگ فرداســــت؟


ولـــــــــــــی آروم آروم ، زیــــــــر بــــــــــارون داغــــــــــون
                                قــدم مــــــــیـــــزنـــــم و تـــو هــــم شــادی با اون یـــــــــــارو


ســـــراپـــــا گـــــوش بـــــودم وقــــتی که تو داشـتــی حـــرفی
                                حـــالا کـــه بــهـــت نــیــــاز دارم گـــــذاشـــــتــی رفـــتــــــی؟


بـــاشــــــه ، مـــنـــم مــــیــــزنـــــم ایــــــن رگ گـــــــــــــردن
                                کـــــــه رفــــتــــم و دیـــــگــــه پـــیـــشـــت بـــر نـــمـی گـردم


ولــــــــی روزی رو مــــی بـــیـــنــــم که یــــارت ســــیــــــره
                                از تــــــــو و یــــــکــــی دیــــگــــه از کــــنــــارت مــــیــــــره


بـــه هــــر دســـتـی بِــــدی مــــی گــیـری از هـــمــون دســـت
                               ایـــــــن نــــفــریـــن مــــن نــیــســت بـــازیِ زمــونــــســـــــت


اون مـــــــی خـــــواد کـــــه دلِ تــو با حــرفــاش خــــام شــــه
                                صـــبـــر کـــــن بــــذار یـــه کـــــمــــی یـــخــــاش آب شــــــه


وقـــــتــــــی مـــی فـــهــمــــی چـــه کـــســـی پــــشـته رو ونده
                              کــــــه بـــــه احـــســاســت بــزنــــه یـــه مــــشـــــت کـوبـنــده


چــــــقـــدر بــاهـــات حـــــرف دارم و چـــقــــــدر خــــرابــــم
                             کــــــــاش لااقـــل بـــــودی ، مــــی دادی یـــه خــــط جــوابــم


تـــــو کــــه هـــی مـــی گــفــتـی تــا تــه خــط بــاهــام هــسـتی
                             چـــــــرا رفـتـی و بـــا درد دســت و پـــاهــام رو بــــســــتــی؟


چــــــرا ؟ هــــا ؟ بــــه خــــــدا تـــــا بـــــه مـــــن حــــــرفـــی
                              نــــــــزنـــــی ، نـــــــمــی رم ، تــــو چـــرا واقـــعـا رفــتـــی؟


لااقــــــل یــــــه چــــیـــزی بــگــو ، بـگــو دوسـتـت نـداشــتـم
                              بــــگـــــو از خـدام بـود کـه تـو شـــب و روزت نــــبــــاشـــــم


یـــــعــنی قــصــدت از اول این بـود کـه بـــا مـــن نــــمونـــی؟
                               حـــــــرف بـــزن ، تــــو کــه ایــــنـقـدر نــامــــرد نـــــبـــودی


چـــیــــــــش ! چـــی مــی گـم؟ اون دیــگــه نــیســت پـیــــشــم
                             چـــشــــــــــم ، تــــو ایـــن امــــتــحــان هـم بــیـســت مــیــشــم


ولـــــی چــــرا از ســـنـگ قـلــب ها در ایـن شــهــر تـاریـک ،
                             اســـیـــر کـــابـوســم تـــوی یــلـدا تـریـــن شــــــب تــــاریــــخ؟


کــــــابــوســی کـــه نفس رو تــوی ســیــنــه حـــبـس می کــنه
                           و مــــــی بــــیـنـم یـــکـی دیـگـه تــنـــتـو لــــــمس مـی کــنـــه


داره تــنـم مـی لـرزه ! واسه ادامـه خـوابـم حتی قـلم می ترسه!
                              خــــتـــــم کـــلام ، رفـــتــی از ایـــــن آغــوش چــــه راحــــت


                      و بــــــاز مــــنــــم تــــنـهـا و خــــامـــوش چـــــراغــــــم . . .


 
 
دلم گرفته . . .
نویسنده : آریا فرمانروای تنهایی - ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٧
 

بخوانید از زبان عماد ، فرمانروای‌تنهایی

دلم گرفته . . .
می‌خواهم گریه کنم . . .
که گفته مردها دل ندارند؟
چرا می‌گویند مرد نباید گریه کند؟
مگر جز این است میگویند گریه کن تا خودت را خالی کنی؟
یعنی مردها دلتنگ نمی‌شوند؟
چرا به زن‌ها میگویند خدای احساس؟
احساسات چه ربطی به زن یا مرد بودن دارد؟
یعنی مردها بی‌احساسند؟
این منطقیست؟
چرا خیلی‌ها فکر می‌کنند مردها دلشان نمی‌شکند؟
چرا زن‌ها فکر می‌کنند بی‌وفایی همیشه از طرف مردهاست؟
چرا ؟ آخر چرا؟

خدا را شکر هنوز کوچکم و کم سن . . .
اما با همین سن کم چیزی را می‌دانم . . .
با احساس بودن ، وفادار بودن ، دل‌ نازک بودن ، دوست داشتن ،‌ عاشق واقعی بودن و خیلی چیز‌های دیگر به زن یا مرد بودن بستگی ندارد ، به خودمان بستگی دارد . . . مردا احساس دارند ، دل دارند ،‌دوست دارند ، عاشق می‌شوند ، دلشان هم می‌شکند.
همه چیز به خودمان بستگی دارد . به خودِ خودمان.

 

از زبان عماد ، فرمانروای‌تنهایی

 

مــی‌خـوام واســت بـخـونــم،یــه شـعر عاشـقونه
                        
یه شعر پر از احـساسات با چاشنـیه گلایـه

شاعـــر اون خـودمــم، نــه شاعــــر غریــــبــه
                        
نـه حافـظ و نـه سعـدی،یه شاعـر جــوونه

نـه تـــجـربه مـستـی، اهـل دلـــم کــه نــیـســـتی
                        
پس چی بهت بگم من،تـا بهم نـگی دیـوونه

دل رو زدم بــه دریــا،رفـــتـــم به اوج ابــــــرا
                        
حال و هوام عوض شد،می‌گم تا هستم بالا

زاویــه دیــد از ایــن،بـالا یـه جـور دیـــگســت
                       
همه کس‌رو می‌بینـی،هـم عاشـق هم بـی‌وفا

گـنـاهــکـار و درسـت‌کـار،بـچـه‌ها و بــزرگــا
                      
حتـــی خـــودمـم بـودم،وســط ایـن رعــایــا

خیــلی‌ها رو مـن دیــدم،خـیلی چیــزا شنــیـدم
                       فقـط سـه چـیـز نـدیـدم،عـشـق،محـبـت،وفـــا

وای خـدا چـی‌ شــده؟قـیـامـت بـــرپــا شـــده؟
                  جای صداقت کجاست؟عشق‌ها چه کمرنگ شده

پس‌ آخرالزمان نیست،چون همه چی بد شـده
                     به جـای صد در صدی،به پـوچـی بــدل شـده

تو خوابم با بیـدارم،یــکــی بــیــاد ســـراغــم
                     
چـقــدر کـه ایـنجا تنهام،شـدم دلتنـــگ اقـوام

اهل و عیــال نــدارم،شـاعـری تــازه کـــارم
                      
شاعـر که نمی‌شـه گفـت،گفتن بــذلــه کـارم

زحمت رو کم می‌کنم،می‌رم به اصل مطـلب
                    
یه کمـی طولانـی شـد،بـذلــه بـی‌تــاب و تــب

مـن از بـالای ابـرا هیـچ عـشقـی رو نــدیــدم
 
                  یعنی عیب از چشمامه؟یعنی کور عشقی دارم؟

پس عشق من کجا رفت؟ اون که نبود یک هوس
                    
یــادم نـبـود کـه فـقـط واسـه مـن نـبـود هـــوس

بــذار بـگــم کــه چــرا،ایـنـجا محـبـتـی نـیــسـت
                   این بذله گوی عاجز،از شعر هیچی حالیش نیست

تو شعر جای دروغ نیست،هست جای حرفای راست

                     منم که عشق رو دیدم،حتــی محبت اونجاسـت

دل خـــــودم ســیـــاهــه،نــه مـــردم بـــی‌گــنـــاه
                   
عیب از چشمای منه،پس نـگم عاشـق کــجاست

وقـــتـی فرار بـــر قرار،ارجـحــیــت داده شــه
                  
دل یـکــی میشـکنـه ، تـیـغ یــه رگ رو می‌دَره

یه بی‌وفایی کردم،که جــای گـفـتـنــش نـیــسـت
                   
از روسـیـاهـی مــن ، تــوان توی قـلـم نـیــسـت

آره منـــم عاشـــقــم، یـــه عـاشـــق غریـــــبــه
                 
فـقــط گفتــم غریـبه،تـــا بـــهـم نـــگــن دیــــوونه

شاعـر شعر خـالی،قـصـد جســـارت نداشــــت
                
فقـط دلـش که گرفـت ، تــاب ســکوت رو نداشـت

یک حادثـه‌ی کوچــیــک،عشق مقدس رو برد
               
جـسـارت من به عـشــق،نـبـود یــه حرف درشـــت

خوش قـلـب بــودم اما ، شــدم یــه دلــشکـستـه
                
ایــن بــازیـه زمــونـه،خدایـی نیـــســت یـه بـذلـــه


 
 
و باز هم محمد رضا . . .
نویسنده : آریا فرمانروای تنهایی - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٠
 

سلام دوستان

باز هم آقا محمدرضا قدم رنجه فرمودند تشریف آووردند به وبلاگ بنده .

راستی

__________________ماشالله به ازای هر عکس فراموش نشود__________________

و این هم آقا محمدرضای گل در سال     1389

 

خوب دیگه . فعلا همین ها رو دارم  .شما فعلا ماشالله هایی که بدهکار هستین رو بگید تا برسه بقیه عکسها

------------------------------------------------------------------------------------------------

همیشه موفق و البته عاشق باشید


 
 
درخواست نویسنده همکار
نویسنده : آریا فرمانروای تنهایی - ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱/۸
 

با سلام

وبلاگ دهکده عشق شعبه نویسنده همکار می پذیرد.

برای اعلام همکاری ایمیل بفرستید و یا در همین مطلب نظر بگذارید .

 ایمیل : zendegi_baraye_eshgh67@yahoo.com

 gamil : ariyan.emad@gmail.com

                                                     مدیر وبلاگ دهکده عشق (1) و (2)
                                                                  آریا مقدم


 
 
کوری را به خاطر "آرامش" تحمل کن . . .
نویسنده : آریا فرمانروای تنهایی - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۱/٧
 

وقتی که هیچ چیز نداری
وقتی که دست هایت
ویرانه هایی هستند بی هیچ انتظاری
حتی بی هیچ حسرتی
دیگر چه بیم آنکه تو را افتاب و ماه ننوازند؟
وقتی میعادی نباشد رفتن چرا؟!
بگذار تا شیطنت عشق چشمان تورا به عریانی خویش بگشاید.
هر چند ثمره اش‎ جز رنج  و پریشانی نباشد‎ ‎
اما کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن‎.

"دکتر شریعتی"

-------------------------------------------------------------------------------------------

دهکده عشق شعبه (٢) راه اندازی شد . نویسنده لازم دارم . لطفا با شماره تلفن **** *** ٠٩٣۵  تماس بگیرید . نه بابا تماس نمی‌خواد همین‌جا توی نظر ها بگید .
نویسنده‌ی خوش‌قول و وقت شناس لازم دارم . لطفاااااااااااااااااااااااا.   آدرس دهکده عشق شعبه(٢)  http://existence4love2.parsiblog.com