پشت صندلی لهستانی

ساعت از سه هم گذشته . روی یک صندلی لهستانی ولو شده ام و روبرویم چند شیشه ودکای روسی خالی شده ، تصاویری را که از آنورشان پیداست را کج و مج می کنند . تمام بدنم کرخت شده ، یک نوع بی حسی لذت بخش ، بدون فکر ، بدون احساس و بدون وزن . اینکه هرچه فکر می کنم ، نمی توانم فکر کنم ، لذت مستی را چندین برابر می کند . پلکهایم سنگین شده و احساس می کنم دهانم بی حس است . درست مثل بیرون آمدن از مطب دندانپزشکی است ، وقتی که دیگر دردی نداری و صدای مته دندانپزشک اذیتت نمی کند . حال خوبی است . شناوری و روحت از جسمت پیروی نمی کند . دهانت گس است و احساس تشنگی می کنی ولی این احساس اذیتت نمی کند . اصلا در مستی هیچ چیز انسان را اذیت نمی کند . با روحت رو راست می شوی . دروغگویی و ماسکت پنهان می شود و خودت می مانی و احساسات نابت . گذشته مانند یک فیلم سینمایی جلوی چشمت رژه می رود . احساس می کنی باید تنها باشی و کسی نباشد . بی وزنی هم حال و هوای خودش را دارد . مدام ذهنت دور یک مساله می چرخد و بدون اینکه از آن مساله نتیجه بگیری ، احساس نارضایتی نمی کنی . دوست دارم به خانه بروم ، نه ! باید به خانه بروم . احساس می کنم که احتیاج دارم پتویم را روی سرم بکشم و بدون خاموش کردن چراغی که نور زرد بد رنگ از خودش تولید می کند بخوابم . صدای نفس هایم را در سکوت بشنوم و برایم لالایی شود . وقتی اولین پیک را می خوری ، احساس می کنی گرما در وجودت ، در رگ و در خونت جاری می شود . گرمای مطلق . مگر نه اینست که در کلیسا گفته اند ، خدا روشنی است ، پس هر نوری ، گرما دارد . وقتی می می خوری ، خدا می شوی ، احساس می کنی که خالصانه به او می پیوندی و جزیی از وجود لایتناهی اش می شوی . سرم گیج می رود ولی تهوع ندارم . از این حالت مستی خوشم می آید ، یک نوع سرخوشی کاذب . بی فکری مطلق و احساسات پاک . مطمینا هیچ مردی را نمی توان یافت که مست کند و لب به اعترافات عشقی اش نگشاید . زنان را نمی دانم . کاش او این جا بود تا تمام دلم را با نگاهی که از باده خمار است ، می گشودم . چشمانم سنگین شده ، همه جا را تار می بینم و این هم ، لذت الکل را در وجودم دو برابر می کند . احساس می کنم دارم سبک می شوم ، سبک تر ، سبک تر و ... .

 

***

سه ساعت بعدتر ، جسد طلبه جوانی را که بر اثر هیجان ناشی از نویسندگی در دم سکته کرده بود را از تنها کلیسای شهر به بیرون بردند و تا به امروز همگان در آن دهکده بر این باورند که جسد مرد را هنگام حمل ، بی وزن یافته اند . همین .

 

/ 9 نظر / 17 بازدید
زی زی

سلام خوفي؟. ’’~-,,_. . . . . . .. ,-’. . . . ’-,~~-, . |. . . ..... . . ¯’~-,. . .. ,’. . /. . . . ’,. . . ’-, . ’,. . .. . .. .. ... . . .. ’-,. . |.. /. . . . . . . . . ,’ .. ’~-,. . . . . . . . . . . . .. |. |. . . . آپم. . . . . / . . . .¯’’’’~~~~~~~’. . . |,,, . . . . . . .. / . . . . . . . . . . . . ’-,. . ’. ~ ~’ ’-,. . . . .. / . . . . . . . . . . . .. /’. . .. OO. . ’ ~--~~’ . . . . . .. . . . .. ,-’-. . ,-~¯¯~-,. . . . . . ’-, . . . . . . . . . . ,-’. . . .. ’~-,,,-~’. .. . . . . ’, . . . . . . . . .. /. . . . . . . . . . . .. ,_,-. . .. / . . . . . . . . .. ’,. . . .. ,_;’. .. |. . . /. . .. ,’ . . . . . . ... .. ’-,. . . .. ’’’~-~"~~".. ,~’ . . . . . . . . . . . .. ’~--,,_. . ’~~’. ,- ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . |’’. . . ~’,-, . . . . . . . . . . . . . . . .. /. .. ,. . .. ’~-~""~-, . . . . . . . . . . . . . . .. /. . ,,--’~--,,_,,-.. ).. ) . . . . . . . . . . . . . .. /.. .- ’. . . . . .. ’~,~’"" . . . . . . . . . . . . .

زی زی

....ღ♥ღ ..ღ♥ღ ..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ ...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ .......................ღ♥ღ ...........ღ♥ღ...ღ♥ღ ...........ღ♥ღ ...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ ...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ ....................................................ღ♥ღ ..........................ღ♥ღ............ღ♥ღ..ღ♥ღ ..........................ღ♥ღ............ღ♥ღ..ღ♥ღ ..............................ღ♥ღ................ღ♥ღ ..............................ღ♥ღ...............ღ♥ღ ..................................................ღ♥ღ

زی زی

[تایید]واقعا وب زیبایی داری چقدر خوندنی بود من همشو خوندم

شیدا

شکسته خواستی مرا،کنون شکسته می روم/مباد بر دلت تب توقف خیالی ام->::.

ماهان

قشنگ بود[گل][لبخند]

آذین

سیلام میسی که نظر گذاشتی

زی زی

سلام خوفي؟. ’’~-,,_. . . . . . .. ,-’. . . . ’-,~~-, . |. . . ..... . . ¯’~-,. . .. ,’. . /. . . . ’,. . . ’-, . ’,. . .. . .. .. ... . . .. ’-,. . |.. /. . . . . . . . . ,’ .. ’~-,. . . . . . . . . . . . .. |. |. . . . ….. . . . . / . . . .¯’’’’~~~~~~~’. . . |,,, . . . . . . .. / . . . . . . . . . . . . ’-,. . ’. ~ ~’ ’-,. . . . .. / . . . . . . . . . . . .. /’. . .. OO. . ’ ~--~~’ . . . . . .. . . . .. ,-’-. . ,-~¯¯~-,. . . . . . ’-, . . . . . . . . . . ,-’. . . .. ’~-,,,-~’. .. . . . . ’, . . . . . . . . .. /. . . . . . . . . . . .. ,_,-. . .. / . . . . . . . . .. ’,. . . .. ,_;’. .. |. . . /. . .. ,’ . . . . . . ... .. ’-,. . . .. ’’’~-~"~~".. ,~’ . . . . . . . . . . . .. ’~--,,_. . ’~~’. ,- ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . |’’. . . ~’,-, . . . . . . . . . . . . . . . .. /. .. ,. . .. ’~-~""~-, . . . . . . . . . . . . . . .. /. . ,,--’~--,,_,,-.. ).. ) . . . . . . . . . . . . . .. /.. .- ’. . . . . .. ’~,~’"" . . . . . . . . . . . . ..