امشب اینها رو نوشتم که بگم کاری شده

قصه‌ی زندگی‌هامون همه تکراری شده

همه‌ی درد دلام، با واژه‌ها گفتنی نیست

دیگه هیچ قصه‌ای واسه‌ی دلم، سوختی نیست

شایدم واسه همیشه ، برم از خاطره‌ها

همیشه تو خاطِرَم ، پُر بوده از فاصله‌ها

هَمَمون یه جور فراری شدیم از حقیقتا

دیگه ارزشی نمونده، برای طریقتا

اگه تنها بمونی، بی‌کسی خوارت میکنه

غم روزای گذشته، غصه‌دارت میکنه

اگه دروازه‌ی قلبت رو بدی دست کسی

به خودت می‌آی میبینی که چه بی‌همنفسی

...........................................................

.......................................

.............................؟

/ 0 نظر / 17 بازدید