آرزویم اینست...

آرزویم این است: نرود اشک در چشم تو هرگز، مگر ازشوق زیاد، نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز، و به اندازه هر روز تو عاشق باشی، عاشق آنکه تو را می‌خواهد، و به لبخند تو از خویش رها می‌گردد، و تو را دوست دارد به همان اندازه که دلت می‌خواهد

/ 1 نظر / 7 بازدید