کاش همان کودک بودیم . . .

کاش همان کودکی بودیم که حرفهایش را از نگاهش می توان خواند، اما اکنون اگر فریاد هم بزنیم کسی نمی فهمد و دل خوش کرده ایم که سکوت کرده ایم. سکوت پر بهتر از فریاد تو خالیست .دنیا را ببین... بچه بودیم از آسمان باران می آمد ،بزرگ شده ایم از چشمهایمان می آید!! بچه بودیم دل درد ها را به هزار ناله می گفتیم همه می فهمیدند، بزرگ شده ایم درد دل را به صد زبان به کسی می گوییم ...هیچ کس نمی فهمد
هیچکس. . .

/ 1 نظر / 6 بازدید
aisan

kash bodim ama khob nemishe,zaman mighzare[متفکر]