دنیا , زمان . . .

همیشه فکر کن تو دنیای شیشه ای زندگی می کنی، پس سعی کن سنگی بطرف کسی پرتاب نکنی. چون اولین چیزی که می شکنه و خراب می شه دنیای خودته

-------------------------------------------------------------------------------------------

ارزش یک سال را دانش آموزی که مردود شده می داند ارزش یک ماه را مادری که فرزندی نارس به دنیا آورده می داند ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته نامه میداند ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را می کشد ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا مانده و ارزش یک ثانیه را آنکه از تصادفی مرگبار جان به در برده می داند هر لحظه گنج بزرگی است گنجتان را مفت از دست ندهید باز به خاطر بیاورید که زمان به خاطر هیچکس منتظر نمی ماند دیروز به تاریخ پیوست

 

/ 0 نظر / 26 بازدید